Vedenie účtovníctva jasne a zrozumiteľne?

Poskytujem externé služby v oblasti podvojného účtovníctva, mzdovej agendy a vratiek DPH a spotrebnej dane. Služby, ktoré poskytujem sú osvedčené dlhoročnými skúsenostami a podporené mojím vzdelaní.

K mojim prednostiam patrí individuálny prístup, odbornosť, vzdelanie, skúseností, príjemná komunikácia a osobný prístup k jednotlivým klientom. Mojimi klientami môžu byť živnostníci, malé ale aj stredne veľke spoločnosti. Všetky poskytované služby vykonávam v súlade s platnými právnymi normami, ktoré si osvojujem na pravidelných školeniach.

AKO FUNGUJEM?

null
3 krátke kroky ku spokojnosti
 • 1. Zoznámenie

  Zoznámenie sa so spoločnosťou/živnostníkom, ktorý má o moje účtovnícke služby záujem.

 • 2. Plánovanie

  Vypracovanie plánu, ako bude naša spolupráca fungovať. Vysvetlenie si požiadaviek klienta a prevzatie jeho účtovných kníh.

 • 3. Spolupráca

  Podpísaním riadnej zmluvy medzi oboma stranami začneme spoluprácu za presne dohodnutých podmienok.

Podvojné účtovníctvo

 • vedenie účtovného denníka
 • vedenie hlavnej knihy
 • vedenie pokladničnej knihy
 • evidencia bankových výpisov
 • evidencia prijatých a odoslaných faktúr
 • kniha pohľadávok
 • kniha záväzkov
 • vypracovanie saldokonta
 • evidencia DPH s vypracovaním výkazov pre DÚ
 • evidencia hmotného a nehmotného majetku
 • evidencia krátkodobého majetku
 • skladová evidencia
 • intrastat
 • súhrný výkaz
 • interné doklady
 • inventarizácia pohľadávok a záväzkov
 • cestovné náhrady – výpočet a účtovanie

Dane

 • fyzická osoba typ A / viac zamestnávateľov
 • fyzická osoba typ B / viac druhov príjmov
 • fyzická osoba typ B / paušálne výdaje
 • právnicka osoba / daňové priznanie
 • právnická osoba / súvaha
 • právnická osoba / výkaz ziskov a strát
 • daň z motorových vozidiel

Vratky

 • žiadosť o vrátenie spotrebnej dane zo štátu Slovinsko
 • žiadosť o vrátenie DPH zo štátov EÚ

V rámci mzdovej a personálnej agendy pre vás zabezpečíme

 • Vyhotovenie pracovnej zmluvy alebo dohody
 • Výpočet miezd podľa evidencie dochádzky
 • Vyhotovenie výplatných listín
 • Vedenie mzdových listov
 • Spracovanie mesačných výkazov do poisťovní
 • Vystavenie príkazu na úhradu miezd, poistného a zrazenej dane
 • Vystavenie potvrdenia o zdaniteľnej mzde
 • Ročné zúčtovanie zrazených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
 • Vystavenie zápočtového listu
 • Vypracovanie ročného hlásenia o vyúčtovaní dane z príjmov FO zo závislej činnosti
 • Vypracovanie štvrťročného prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti

KONTAKT

null
Kontaktujte ma kľudne aj hneď!

Ceny za vedenie a spracovanie účtovníctva je možné dohodnúť podľa položky – účtovného zápisu, alebo mesačným paušálom. V prípade záujmu o zaslanie podrobnejšieho cenníka, alebo vypracovanie cenovej ponuky nás kontaktujte cez formulár.

I. kolónia 2205/57 03608 Martin

+421 (0) 904 521 575

info@vybersiucto.sk

Bc. Lenka Jeťková Božiková

vybersiucto

fb.me/vybersiucto

Odoslať správu

© 2017 VyberSiUcto.sk | info@vybersiucto.sk | +421 (0) 904 521 575